Välkommen till vägföreningens hemsidaHemsidan är till för att styrelsen snabbt ska kunna ge information/kommunikation till föreningens medlemmar. Vi sparar på så sätt bl.a. mycket pengar på att undvika kopieringkostnader.

Stämmoprotokoll, handlingar till stämma, stadgar, aktuell information m.m. finns tillgängligt i ovanstående menyrader.

Kallelser till stämmor kommer alltid, även i fortsättningen, att delas ut till varje fastighetsägares brevlåda.

Stämmoprotokoll kommer att läggas ut på hemsidan efter justering och på dag som har bestämts på mötet.

De medlemmar som saknar tillgång till dator och internet måste i fortsättningen för att få tillgång till stämmoprotokoll meddela detta till någon i styrelsen. Styrelsen skall därefter se till att medlemmen får ta del av stämmoprotokollet.

 


 

Vägföreningens adress:

Sandeplans Vägförening i Höllviken

c/o Katarina Perssone

Holländarevägen 20

23634 HöllvikenVägföreningens organisationsnummer: 717902-4836Senast uppdaterad: 2024-04-21