Styrelsen


Styrelsens sammansättning 2016:Ordförande:

Katarina Perssone, Holländarev.20, Höllviken, tfn. 0708984619

Kassör:

Janåke Larsson, Holländarev. 2, Höllviken, tfn. 0709-647605

Sekreterare:

Kenny Jönsson, Sandflyktsv. 1, Höllviken, tfn.0708-460406

Ordinarie ledamöter:

Thomas Rosengren, Norjrv.83, Höllviken, tfn.0734338843

Mathias Bergrahm, Sandvallsgränd 9, Höllviken, tfn.0707541683

Suppleanter:

Kai Nilsson, Holländarev. 24, Höllviken, tfn. 070-2455527

Bo Inge Persson, Holländarev.1, Höllviken, tfn.070-7558886


Vid kontakt med styrelsen: Skicka epost till styrelsen@Sandeplans-Vagforening.se eller ring din närmaste styrelseledamot. Vid personligt möte med styrelseledamot måste tid bokas före. Det går också att lämna meddelande i sekreterarens brevlåda om du vill ha ett ärende behandlat på ett styrelsemöte.

 

Styrelsens uppgift

Styrelsens ansvar regleras i bl.a. Anläggningslagen, Samfällighetslagen och genom stadgar fastställda av lantmäteriet. "Föreningen har till ändamål att ombesörja och bekosta väghållningen ifråga om de vägar vilka förklarats vara föreningens samt att handha de i föreningens ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar. Vad nu sagts gäller även sådan annan allmän plats än väg som förklarats vara föreningens." Beträffande vägarna är styrelsen skyldig att gentemot medlemmarna hålla vägarna i så gott skick att all behörig trafik på dem kan ske. Styrelsen skall också se till att beredskapen är hög för vägplogning och sandning så att boende på rimligt sätt och i tid kan ta sig till och från sina fastigheter.