ValberedningValberedningen består av följande personer:


Andreas Nilsson Holländarevägen 12 tfn. 0730445289 (Sammankallande)
Leif Mårtensson Sandflyktsv. 19 Höllviken tfn. 070-5173985