Vårt område

Klicka på kartan för att få större bild.Sandeplans vägförenings område består, efter lantmäteriförättningen, av det område som framgår av ovanstående karta.

 

Vår vägförening består av 251 andelar: Vellinge kommun har 2 andelar, Vellingebostäder 22 andelar och därutöver har varje fastighet 1 andel.

 

Vägföreningens skötselansvar delas sedan 1996 av vägföreningen och Velling kommun. 1996 tecknade kommunen ett avtal med vägföreningen, som gick ut på att kommunen skall ansvara för skötseln i den del av grönområdena, som i ovanstående karta är färgat med grönt. Vissa delar av cykel/gångbanor ingår också deras skötselansvar. Detta avtal varar i 25 år och upphör således 2021 och skall därefter omförhandlas.

 

Vägföreningens skötselansvar omfattar f.n. drygt 3 km vägar, vissa delar av cykel/gångbanor, 1 st lekplats och 17 st rondeller, som är grönområde samt dagvattenbrunnar i vägarna. Föreningen erhåller bidrag från Vellinge kommun, för underhåll av våra asfalterade vägar f.n. med 29 336:-/år. Summan beräknas efter antalet meter väg. Något bidrag utgår ej för skötsel av gång/cykelbanor, lekplats, rondeller/grönområden eller dagvattenbrunnar.